Terminy i opłata

Ważne informacje organizacyjne:

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź.

Propozycje wystąpień i ich abstrakty o objętości 1200-2000 znaków (ze spacjami) prosimy przesyłać na formularzach zgłoszeniowych pod adres: konferencja2010@gmail.com Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2016 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru wystąpień. Informację o ich akceptacji przez Komitet Naukowy otrzymają Państwo do 6 marca 2016 roku.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy nie przewidują wystąpień w formie komentowanych prezentacji przedstawianych w Power Point (niemniej projektor multimedialny będzie dostępny, prosimy tylko o zaznaczenie takiej konieczności w formularzu). Będziemy wdzięczni za przygotowanie wypowiedzi sproblematyzowanych, które stanowić będą inspirację do podjęcia dyskusji w trakcie obrad plenarnych (nie planujemy równoległych paneli). Wystąpienia nie mogą przekraczać 20 minut.

Program konferencji zostanie ogłoszony najpóźniej 14 marca 2016.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (doktoranci 300 zł) i pokrywa koszty organizacji spotkania, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w czasie przerw na kawę oraz częściowo koszt wydania publikacji.

Opłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto UŁ w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2016:

Uniwersytet Łódzki

Bank PKO S.A. II o/ Łódź

ul. Piotrkowska 270

90-959 Łódź

Nr konta 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

z tytułem przelewu: „AKTOR.KONFERENCJA2016”.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ.

Podróż, noclegi i wyżywienie uczestnicy Konferencji organizują we własnym zakresie i pokrywają ich koszty. W gmachu Wydziału Filologicznego UŁ mieści się duży samoobsługowy bar, ze sporym wyborem potraw. Informacje o możliwościach zakwaterowania w Łodzi będą dostępne na stronie internetowej Konferencji. Polecamy noclegi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, które znajduje się w odległości 10 minut spacerem od budynku Wydziału Filologicznego UŁ. Wszystkie szczegóły na stronie: http://csk.uni.lodz.pl/

Planujemy publikację pokonferencyjną (zastrzegając sobie prawo do wyboru publikowanych tekstów) w formie recenzowanej monografii.

Po 6 marca 2016 na stronie internetowej konferencji znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania artykułu do druku. Tekst (z bibliografią) powinien obejmować od 25 000 do 30 000 znaków (ze spacjami). Ze względu na planowane wydanie książki przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego jeszcze w bieżącym, 2016 roku, nieprzekraczalny termin złożenia tekstów upłynie 15 maja 2016 roku.

Formularz_zgloszeniowy