Program

 

11 kwietnia 2016 (PONIEDZIAŁEK)

Obrady: sala A5 (Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173)

9.30 – 10.00         Rejestracja

10.00 – 10.15       Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Dyrektor Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego

panel 1. Aktor! Aktor!

moderacja: prof. dr hab. Małgorzata Leyko

10.15 – 10.40       prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, Uniwersytet Śląski

Działanie teatralne jako element aktualizacji potencjalności człowieka

10.40 – 11.00       dr hab. Mariusz Bartosiak, Uniwersytet Łódzki

Od efektu sztuki aktorskiej do efektywności aktora.

W stronę ponowoczesnej antropologii aktora

11.00 – 11.20       dr Krystyna Nowak-Wolna, Uniwersytet Opolski

Aktor w teatrze amatorskim. Rekonesans badawczy

11.20 – 11.50       Dyskusja

11.50 – 12.10       Przerwa kawowa

panel 2. Aktor „niepełnosprawny””?

moderacja: dr hab. Dorota Fox

12.10 – 12.30       dr Leszek Karczewski, Uniwersytet Łódzki

Aktor niepełnosprawny nie istnieje. Kategoria kulturowej czytelności

12.30 – 12.50       dr Tomasz Kowalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projektowanie konfuzji. Krytyczny potencjał Disabled Theaten

w reżyserii Jerome’a Bela

12.50 – 13.10       dr Marzenna Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w  Toruniu

Od siebie do performera ku innym: grupa teatralna Stowarzyszenia „Jestem”

w Toruniu

13.10 – 13.30       mgr Justyna Juszczak, Pedagogium ‒  Wyższa Szkoła Nauk   Społecznych Warszawa

Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w perspektywie

twórczości codziennej

13.30 – 14.00       Dyskusja

14.00 – 15.00       Przerwa

panel 3. Praktyki kulturowe 1

moderacja: dr Tomasz Kowalski

15.00 – 15.40       mgr Maria Pietrusza-Budzyńska, Fundacja Teatroterapia Lubelska, Lublin

Teatroterapia Lubelska: Aktor

15.40 – 16.20       mgr Iwona Siekierzyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Słabość jest siłą ‒ praca z aktorami niepełnosprawnymi intelektualnie

i aktorami zawodowymi podczas realizacji spektaklu „Moja sprawa”

16.20 – 16.50       mgr Ewelina Kordiak-Gołębska, Uniwersytet Wrocławski

Teatr milczący? Aktor niepełnosprawny w Teatrze Arka

16.50-17.20         Dyskusja

17.20–17.40        Przerwa kawowa

18.00 – wyjazd do Fabryki Sztuki, ul. Tymienieckiego 3

PERFORMANCE: Taśmy profesjonalne, reżyseria: Tomasz Ciesielski

muzyka: Paweł Odorowicz /występują: Aleksandra Korniejenko, Dominika Olaszek, Ewa Otomańska, Julia Cieślewicz, Julia Podlewska, Karolina Żułcińska

http://www.chorea.com.pl/pl/#news202

współorganizacja: Teatr CHOREA

12 kwietnia 2016 (WTOREK)

Obrady: sala A5 (Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173)

panel 4. Dziecko-aktor

moderacja: prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

10.00 – 10.20       mgr Katarzyna Maliszewska, Uniwersytet Śląski

To będzie teatr (nie)duży… – idea „kliniki kształcenia” w pracy z małymi

aktorami wobec defaworyzujących efektów płynnej nowoczesności

10.20 – 10.40       mgr Anna Ciszowska, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Artysta amator. Opis doświadczeń pracy twórczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w teatrze niezawodowym

10.40-11.00         mgr Maria Janus, Uniwersytet Łódzki

Od domu kultury do Teatru Narodowego. Sukcesy aktorów teatrów młodzieżowych w aktorstwie profesjonalnym

11.00 – 11.30       Dyskusja

11.30 – 12.00       Przerwa kawowa

panel 5. Być sobą/Innym

moderacja: dr Krystyna Nowak-Wolna

12.00 – 12.20       prof dr hab. Jadwiga Czerwińska /dr Katarzyna Chiżyńska Uniwersytet Łódzki

Amatorstwo i wykluczenie w kontekście teatru antycznego

12.20 – 12.40       ks. dr Mariusz Lach sdb, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Między amatorstwem a profesjonalizmem – warsztat aktorski w teatrze

wartości religijnych

12.40 – 13.00      dr hab. Dorota Fox, Uniwersytet Śląski

Niedościgniony autentyzm. O aktorach śląskiego teatru amatorskiego „Naumiony”

13.00 – 13.20       dr Monika Wąsik, Uniwersytet Łódzki

Aktorstwo w teatrze (post)imigranckim

13.20-14.00         Dyskusja

14.00 – 15.00       Przerwa

panel 6. Praktyki kulturowe II

moderacja: dr hab. Mariusz Bartosiak

15.00-15.30         dr Magdalena Paszkiewicz  

Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, Łódź

Punkt widzenia. Prezentacja projektu „Vidomi” oraz jego kontynuacji

15.30-15.50         mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara, Uniwersytet Opolski

„Teatr dodał im skrzydeł”. O twórczych działaniach Teatrowni  przy Stowarzyszeniu  „Kochanowski” w Opolu

15.50-16.10         mgr Tomasz Ciesielski, Uniwersytet Łódzki

Teatralne karaoke. Antropologia doświadczenia w projekcie „Taśmy profesjonalne”.

16.00-16.30         Dyskusja i zakończenie Konferencji

16.30-17.00 kawa