Cykl konferencji pt. Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie nawiązuje do badań – prowadzonych od 20 lat w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ (10 międzynarodowych konferencji, 4 monografie, wiele warsztatów) – poświęconych teatrowi osób z niepełnosprawnościami, ale podejmuje także zagadnienia nowe, wykraczające poza obszar tej jednej grupy teatrów (także np. teatry więzienne, imigranckie, offowe, teatry dziecięce i młodzieżowe, ekologiczne itd.). Nadrzędnym celem nowego cyklu konferencji jest dyskusja nad współczesnym tzw. nieprofesjonalnym teatrem jako miejscem porządkowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń; procesem o znaczeniu i efektach zarazem egzystencjalnych, społecznych i artystycznych. Interesują nas przykłady i projekty twórczych działań teatralnych, parateatralnych, performatywnych podejmowanych w środowiskach zagrożonych marginalizacją, objętych brakiem społecznej akceptacji, w grupach podporządkowanych, traktowanych protekcjonalnie i paternalistycznie. W roku 2016 chcielibyśmy przyjrzeć się zagadnieniu zaniedbanemu przez współczesną refleksję humanistyczną: sztuce aktorskiej w teatrach tworzonych w takich środowiskach. Podejmiemy rozważania między innymi nad fenomenem aktorstwa nieprofesjonalnego, problematyzującego podstawowe we współczesnym teatrze kwestie tożsamości i obecności aktora na scenie, jego transformacji/samotransformacji; zagadnienia związane z rozwijaniem osobowości, kształceniem i tworzeniem wartości przez wspólnotę artystów; doświadczaniem i przekładaniem – w procesie edukacji teatralnej wyzwolonej przez udział w spektaklu – ekspresji podmiotowości, samodzielności myślenia i poczucia wolności na codzienne życie artystów-amatorów i ich środowisk; zajmiemy się opracowywaniem metod włączania artystów-amatorów w obszary różnych dziedzin życia społecznego, ich pełnoprawnej partycypacji w kulturze. Przewidujemy 4 bloki tematyczne, grupujące po 6 referatów (24 referentów), prezentowanych w czasie obrad plenarnych z rozbudowaną dyskusją.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.