Cykl konferencji pt. Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie nawiązuje do badań – prowadzonych od 20 lat w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ (10 międzynarodowych konferencji, 4 monografie, wiele warsztatów) – poświęconych teatrowi osób z niepełnosprawnościami, ale podejmuje także zagadnienia nowe, wykraczające poza obszar tej jednej grupy teatrów (także np. teatry więzienne, imigranckie, offowe, teatry dziecięce i młodzieżowe, ekologiczne itd.). Nadrzędnym celem nowego cyklu konferencji jest dyskusja nad współczesnym tzw. nieprofesjonalnym teatrem jako miejscem porządkowania indywidualnych i zbiorowych doświadczeń; procesem o znaczeniu i efektach zarazem egzystencjalnych, społecznych i artystycznych. Interesują nas przykłady i projekty twórczych działań teatralnych, parateatralnych, performatywnych podejmowanych w środowiskach zagrożonych marginalizacją, objętych brakiem społecznej akceptacji, w grupach podporządkowanych, traktowanych protekcjonalnie i paternalistycznie. W roku 2016 chcielibyśmy przyjrzeć się zagadnieniu zaniedbanemu przez współczesną refleksję humanistyczną: sztuce aktorskiej w teatrach tworzonych w takich środowiskach. Podejmiemy rozważania między innymi nad fenomenem aktorstwa nieprofesjonalnego, problematyzującego podstawowe we współczesnym teatrze kwestie tożsamości i obecności aktora na scenie, jego transformacji/samotransformacji; zagadnienia związane z rozwijaniem osobowości, kształceniem i tworzeniem wartości przez wspólnotę artystów; doświadczaniem i przekładaniem – w procesie edukacji teatralnej wyzwolonej przez udział w spektaklu – ekspresji podmiotowości, samodzielności myślenia i poczucia wolności na codzienne życie artystów-amatorów i ich środowisk; zajmiemy się opracowywaniem metod włączania artystów-amatorów w obszary różnych dziedzin życia społecznego, ich pełnoprawnej partycypacji w kulturze. Przewidujemy 4 bloki tematyczne, grupujące po 6 referatów (24 referentów), prezentowanych w czasie obrad plenarnych z rozbudowaną dyskusją.

Reklama